Integrovaný systém ekonomických informací      

ekonomický, aplikační a zakázkový software

slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Jste zde

Vnitropodnikové účetnictví

K účinnému řízení příspěvkových organizací, zřízených pro správu a údržbu silnic, je žádoucí mít k dispozici podrobnější informace o hospodárném a účelném vynakládání prostředků na provoz a údržbu silnic, než poskytují výstupy z finančního účetnictví.

Vnitropodnikové účetnictví

K tomuto účelu slouží vnitropodnikové účetnictví, které umožňuje sledovat náklady účtované v účtové třídě 5 a výnosy účtované v třídě 6 v podrobné analytice až na jednotlivé činnosti, které tyto organizace provozují.

Vnitropodnikové účetnictví