Integrovaný systém ekonomických informací      

ekonomický, aplikační a zakázkový software

slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Jste zde

Účetnictví

Subsystém, který komplexně zpracovává daňové, podnikové a finanční účetnictví. Vzhledem k přiměřené parametrizaci umožňuje snadné zadávání účetních případů na základě předkontovaných účetních zápisů a minimalizaci duplicitního zadávání dokladů i při vzniku těchto dokladů vně subsystému.

Subsystém účetnictví je plně provázán s ostatními subsystémy jednak na úrovni číselníků a jednak na úrovni datových souborů. V praxi to znamená zaúčtování účetních zápisů v reálném čase. Variabilita tohoto subsystému umožňuje uživateli volit místo vzniku informace (faktura vydaná, příkazy k úhradě,...) podle zažitých logistických pravidel a zvyklostí.