Integrovaný systém ekonomických informací      

ekonomický, aplikační a zakázkový software

slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Jste zde

Skladová evidence

Modul komplexně zpracovává skladovou evidenci materiálu a zboží, operativní evidenci vratného materiálu nebo pomůcek, provádění pohybů mnoha různých druhů (příjem, výdej, převod, objednávky vydané a došlé, fakturace) a přenos případných účetních zápisů do účetnictví. Konkrétní obsah jednotlivých druhů dokladů je zcela parametrizovatelný z úrovně uživatele, což umožňuje spolu s přístupem k definici tiskových předloh a správou oprávnění snadné přizpůsobení potřebám uživatelů.