Integrovaný systém ekonomických informací      

ekonomický, aplikační a zakázkový software

slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Jste zde

Majetek

Subsystém, který komplexně zpracovává evidenci majetku a s tím související agendy. Do subsystému účetnictví se přenášejí veškeré požadované pohyby včetně zaúčtování odpisů. Mezi základní vlastnosti patří přehled odpisů do budoucna a s tím související možnost provádět plánování odpisů .

Základní funkce

 • pořízení a různé pohledy evidence majetku
 • kontrola na číselníky
 • přehledy majetků
 • uživatelsky definovatelný vzhled výstupů
 • parametrické tisky
 • plánování odpisů
 • číselníky ...
 • exporty pohybů dle různých hledisek
 • vrácení závěrek
 • import majetků
 • nastavení počátečních stavů

Základní funkce při pořízení

 • evidence dle druhu majetku, dodavatelů, SKP, rok výroby, druhu vyřazení (likvidace, prodej), účtů, odpisového střediska, činnosti, zakázky, umístění středisko, činnosti, objek, osobní číslo, odpisových sazeb daňových, účetních
 • automatické přiřazování následujících čísel majetku dle různých hledisek
 • možnost různých daňových a účetních pořizovacích cen
 • snížení pořizovací ceny
 • zhodnocení
 • daňové pozastavení odpisování
 • % zvýšení odpisu
 • daňové odpisové sazby dle legislativy
 • možnost volby vlastních účetních odpisů
 • volba účetní jako daňové a obráceně
 • prostor pro popis, poznámku, zástavní pravo, technické provedení ...
 • možnost rozlyšení výběru majetku dle zvolených parametrů
 • přehled o výši daňových a účetních odpisů již převedených do účetnictví
 • přehled o výši odpisů budoucích

Přímo podporované pohyby s majetkem

 • rozlišené pořízení IM a DIM
 • zhodnocení
 • snížení pořizovací ceny
 • zastavení odpisů
 • snížení daňových odpisů
 • výřazení IM
 • prodej
 • prodej více najednou
 • likvidace
 • likvidace více najednou
 • převod IM a DIM
 • středisko
 • osobní číslo
 • osobní číslo, odp. středisko a činnost
 • kombinace výběr
 • vyřazení DIM

Výstupy

 • výstupy obvyklé - součástí dodávky
 • daňové odpisy dle odpisových skupin
 • investiční majetek dle SKP
 • pozastaven daňové odpisy
 • sestava dle čísel
 • sestava dle daňovýchskupin včetně účetních odpisů
 • sestava dle divizí
 • sestava dle odpisových skupin
 • sestava dle středisek
 • sestava účty
 • sestava účty - suma
 • sestava velká
 • parametrický tisk majetku
 • parametrický tisk z pohybů
 • likvidovaný
 • prodaný
 • daňové odpisy dle divizí
 • evidovaný majetek dle středisek a lokalit

Závěrka
Blok závěrky umožňuje rezdělení exportu do účetnictví dle základních hledisek, export účetních odpisů, export účetních pohybů spojených s například s likvidací, prodejem atd. Export daňových odpisů. Uzavření mesíce. Vrácení exportů do účetnictví s následnou možností úprav majetků. Opis exportovaných odpisů a pohybů.