Integrovaný systém ekonomických informací      

ekonomický, aplikační a zakázkový software

slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Hlavním cílem je software dle Vašich specifikací a požadavků.

Ekonomický, aplikační a zakázkový software

Společnost TES spol. s r.o. vznikla na jaře roku 1992. Od svého vzniku se zabývá komplexními službami v oblasti zajišťování integrované automatizace toku ekonomických informací. Majoritní aktivitou naší firmy je vývoj, distribuce a údržba informačního systému ISEI.

Systém ISEI firmy TES spol. s r.o. se opírá o vlastní softwarový produkt, řešící informační systém organizace. Skládá se z několika samostatných, avšak mezi sebou navzájem provázaných subsystémů. Vedle předností ISEI, jakými jsou otevřenost k jiným uživatelským aplikacím, rychlost nasazení a plné respektování českých logických zvyklostí. Je samozřejmostí vývoj ISEI ve smyslu legislativních změn a rozvoj systému po kvalitativní i kvantitativní stránce.

Naší snahou při nasazení ISEI je poskytnout zákazníkovi možnost definování vlastních logických postupů a vazeb při zavádění celého informačního systému formou nastavení parametrů nebo přímého dopracování jednotlivých subsystémů na základě požadavků vyplývajících ze zvyklostí a potřeb zákazníka. Zároveň zákazník má umožněno pomocí parametrů redefinovat chování jednotlivých subsystémů. Parametrizace subsystémů ISEI se přímo týká jak výstupních informací pro rozborovou činnost v rámci zpracovávaného subjektu, tak výstupních informací a dat pro styk s okolím.

Hlavní zásady spolupráce se zákazníkem :

  • konzultace při výběru vhodného řešení pro vaše potřeby
  • rychlost nasazení
  • zaškolení v sídle zákazníka
  • úprava software dle požadavků zákazníka
  • poskytnout zákazníkovi možnost definování vlastních logických postupů a vazeb
  • pomocí parametrů redefinovat chování jednotlivých subsystémů

Nabízený informační systém ISEI je distribuován zákazníkům ve dvou verzích a to lokalní (jeden počítač) nebo síťová (několik počítačů na jedné databázi) ve verzi pro WINDOWS. Verze pro WINDOWS je vyvíjená pomocí vývojového prostředí Delphi, čímž je zaručena nezávislost na využívané relační databázi. V této chvíli jsou námi nabízené produkty portovány na databázi FIREBIRD, ORACLE, MS SQL. S výhodou se dá využít přímé provázanosti na produkty firmy Microsoft, jako textové a tabulkové editory. Samozřejmostí jsou síťové verze jednotlivých subsystémů a to pomocí operačního systému na bázi Windows ( NT,2000, XP Prof, 2003) nebo Linux (různé distribuce RedHat, Debian, SuSe ...).