Integrovaný systém ekonomických informací      

ekonomický, aplikační a zakázkový software

slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Jste zde

Kontrola ekologického zemědělství

Aplikace KEZ představuje programový komplex zajišťující pořízení, zpracování a archivaci dat o ekologickém zemědělství pro firmu KEZ o.p.s. Chrudim a obsahující vazby na osvědčený účetní systém ABRA G2.

Základem aplikace je databáze podniků a subjektů figurujících v systému ekologického zemědělství a evidence jejich činností. Aplikace je otevřena pro integraci dalších doplňkových agend potřebných pro práci KEZ o.p.s..

Aplikace je koncipována jako klient server a pracuje na interní síti KEZ o.p.s.. Lokální (mobilní) varianta aplikace na noteboocích inspektorů umožňuje plnohodnotný režim inspektora v terénu na půdě kontrolovaných subjektů. Komunikace mezi lokální a serverovou variantou je zajišťována pomocí datových skladů a služeb internetu.

Systém využívá systémových a databázových služeb volných a bezplatných distribucí Linuxu a Firebirdu a nezvyšuje tak pořizovací náklady na operační systémy serverů a databázové nástroje.

Moduly aplikace

- evidence subjektů a podniků
databáze podniků a subjektů, evidují se základní data o právnické nebo fyzické osobě, informace o rozsahu a oboru jejich činností  

- evidence osob
databáze osob především zaměstnanců firmy KEZ o.p.s. ale i externích spolupracovníků a partnerů

- evidence produktů
databáze produktů vyskytujících se v systému ekologického zemědělství, jejich popis a napojení na jednotlivé subjekty

- evidence inspekcí a certifikátů
databáze inspekcí a certifikačních postupů pro subjekty ekologického zemědělství

- evidence rozhodnutí
evidence rozhodnutí o zařazení chovů a půdy So systému ekologického zemědělství

- evidence exportu a importu
databáze exportovaných a importovaných produktů s vazbou na subjekty provozující export a import.

- systém řízení jakosti KEZ
evidence dokumentů, akcí, metodických postupů, formulářů nutných pro řízení jakosti KEZ

- statistika
modul statistiky nabízí soubor předdefinovaných pohledů a dotazů na databázi, které je možno podmínit zadáním období zpracování.

- evidence došlé pošty
databáze došlé pošty s možností její rozdělování zaměstnancům KEZ k vyřízené.

- evidence odeslané pošty
databáze odeslané pošty s automatickou vazbou na certifikační oddělení

- fakturace a vazba na účetní systém ABRA G2
modul automatického exportu faktur do účetního systému ABRA G2

- číselníky
modul pro kontrolu a pořízení číselníkových údajů do číselníků celé aplikace.