Integrovaný systém ekonomických informací      

ekonomický, aplikační a zakázkový software

slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Jste zde

Doprava

Modul doprava je určen k evidenci a vyhodnocování jednotlivých jízd vnitropodniké dopravy jak pro vlastní organizční jednotku tak pro cizí firmu. Z výhody provázání s ostatními agendami vyplývá provázanost jak použitých číselníků tak vlastním datových položek. To například znamená automatické generování nákladových a tržbových účetních dokladů s ohledem na středisko, činnost a zakázku do modulu účetnictví.

Mezi nejdůležitější vazby lze úvést například :

 • střediska
 • činnosti
 • zakázky
 • osobní čísla

Základní funkce při pořízení

 • pořízení přepravy
 • vystavení faktur
 • kontrola na číselníky
 • přehledy přprav
 • uživatelsky definovatelný vzhled výstupů
 • parametrické tisky
 • číselníky

Pořízení přepravy

 • pořízení
 • automatické přidělení čísla
 • vazby na ceníky jízd
 • návaznost spotřeby paliva
 • návaznost ujetých kilometrů
 • letní a zimní sazby